Jei prekę užsakysite nedarbo dieną, Jūsų užsakymas bus nedelsiant priimtas kitos darbo dienos rytą.

Kad prekė būtų pristatyta greičiau, prašome atsiųsti mums mokėjimo pavedimo kopiją kontaktuose nurodytu elektroninio pašto adresu.

Euro skaičiuoklė

LTL
100% originalios lempos
  • daugiau nei 10 metų AV technologijų patirtis
  • visi gamintojai ir modeliai
  • daugiau pirksite – didesnę nuolaidą gausite
Pradžia Apie mus Gaminiai Pagalba klientams Dienoraštis Susisiekite
Rasti lempą
2Pasirinkite modelį
1Pasirinkite gamintoją
Komplektą ar tik lemputę?
Komplektą ar tik lemputę?
90 dienų garantija
90 dienų garantija
Pristatymas per 48 valandas
Pristatymas per 48 valandas
Specialus pasiūlymas
Specialus pasiūlymas
Aplinką tausojantis
Aplinką tausojantis

Naudojimosi taisyklės

1. APIBRĖŽTYS IR PAAIŠKINIMAI

1.1. Šiose taisyklėse Pirkėjas yra asmuo, kuris sutiko su Pardavėjo pasiūlymu ar kurio užsakymą patvirtino Pardavėjas. Taisyklės yra standartinės pardavimo sąlygos ir taisyklės, išdėstytos šiame dokumente ir apimančios visas taisykles ir sąlygas, kurias raštiškai aptarė Pardavėjas ir Pirkėjas. Sutartis yra tokia sutartis, kuri buvo sudaryta dėl Prekių pirkimo. Prekė reiškia prekes (įskaitant visus jų įrengimo darbus ar susijusias komponentes), kurias Pardavėjas yra numatęs pristatyti vadovaujantis šiomis taisyklėmis. Gaminys – Prekės vienetas, kurį pristato Pardavėjas. Pardavėjas –interneto parduotuvė lemposprojektoriams.lt , užtikrinanti gaminių pristatymą.

1.2 Visi šių taisyklių papildymai bus pridedami kaip papildymai ir atnaujintas dokumentas iš naujo įsigalios arba esamas dokumentas su naujais papildymais ir pataisymais galios tam tikrą laikotarpį.

1.3 Šių taisyklių skyrių antraštės yra tik informacinio pobūdžio ir jų negalima naudoti interpretuojant šių taisyklių turinį.

 

2. PAGRINDINĖS PARDAVIMO TAISYKLĖS

2.1. Tik tarpusavyje raštiškai įforminti pakeitimai, patvirtinti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovų, turinčių teisę pasirašyti, laikomi privalomi abiem šalims.

2.2. Visas korektūros ar personalo padarytas klaidas ar netikslumus, susijusius su informacija apie pardavimus, kainas, pasiūlymus, taip pat klaidas ar netikslumus sąskaitoje ar kitame dokumente, kurį parengė Pardavėjas, Pardavėjas gali taisyti be jokių sankcijų.

2.3. Visos techninės ir intelektinės nuosavybės teisė yra Pardavėjo nuosavybė.

 

3. UŽSAKYMAI

3.1. Visi užsakymai pristatomi atsižvelgus į prekių skaičių sandėlyje ir rašytinį lemposprojektoriams.lt  atstovo pritarimą. Bet kuriuo kitu būdu iš lemposprojektoriams.lt  užsakyta prekė (faksu, telefonu, kitu būdu) laikoma tik kliento informacinio pobūdžio pageidavimu įsigyti prekę.

3.2. Visos Pardavėjo pateiktos kainos laikomos orientacinio pobūdžio informacija, ne galutiniu pasiūlymu. Gavus rašytinę Pirkėjo paraišką, kad jis apsisprendė pirkti, sudaromas pasiūlymas, o susitarimas vykdyti užsakymą įsigalioja ne anksčiau kaip dieną, kai jį patvirtina lemposprojektoriams.lt .

 

4. PREKIŲ KAINOS

4.1. Pardavėjas turi teisę įspėti Pirkėją apie prekės kainų pakeitimus dėl padidėjusių Pardavėjo išlaidų (jei priežastys nesusijusios su Pardavėjo veikla), pavyzdžiui: prekių gamintojo neprognozuota sąlyga, prekės specifikacijos, skaičiaus ar pristatymo laiko pakeitimas bet kuriuo metu iki pristatant gaminį. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkti Prekę per 7 dienas nuo informacijos apie pakeistas kainas gavimo dienos.

4.2. Kataloguose, kainoraščiuose ir kitoje reklaminėje medžiagoje, naudojamoje Pardavėjo, nurodytos kainos yra orientacinio pobūdžio ir Pirkėjas be suderinimo su Pardavėju negali jų reikalauti.

 

5. GAMINTOJO GAMINIŲ SPECIFIKACIJOS

5.1 lemposprojektoriams.lt  nėra atsakinga už nuostolius, kuriuos dėl kokių nors priežasčių padarė Gamintojo prekių techninių specifikacijų ar kitos techninės informacijos pakeitimai, taip pat mažesnė pristatymo apimtis ar nutrauktas prekių tiekimas dėl minėtų priežasčių. lemposprojektoriams.lt  įsipareigoja nedelsdama informuoti Pirkėją, kai tik gaus informaciją apie galimus minėtus pakeitimus iš Gamintojo, kad kuo labiau sumažintų nepatogumus Pirkėjui.

 

6. APMOKĖJIMO TVARKA

6.1 lemposprojektoriams.lt  išrašo sąskaitą  prekės išsiuntimo dieną. Sąskaitos apmokėjimas numatytas sąskaitoje nurodytą dieną, jeigu tik tarp Pirkėjo ir Užsakovo nėra kitokio susitarimo.

6.2 Jeigu sąskaita neapmokama laiku, Pardavėjas turi teisę:

6.2.1. nutraukti sutartį ar sustabdyti pristatymo vykdymą Pirkėjui;

6.2.2 sulaikyti visus mokėjimu už Prekes (ar Prekes, kurios pristatytos vadovaujantis bet kuria kita tarpusavio sutartimi tarp Pardavėjo ir Pirkėjo), kurios, Pardavėjo nuomone, atitinka nepadengtus įsipareigojimus, ir;

6.2.3 apskaičiuoti Pirkėjui 0,1 proc. per dieną delspinigius nuo nepamokėtos sumos už Prekę.

 

7. PRISTATYMAS

7.1 lemposprojektoriams.lt  turi teisę pristatyti mokėjimą už Prekių pristatymą bet kuriuo adresu, kurį nurodė Pirkėjas.

7.2 nurodyta pristatymo kaina yra apytikslė, Pardavėjas nėra atsakingas už praleistus pristatymo terminus. Pristatymo laikas nėra griežtai nurodytas, nebent raštiškai yra aptvirtintas Pardavėjo.

7.3. Jeigu pristatymo terminas praleistas dėl kokių nors priežasčių, kurioms Pardavėjas negali daryti įtakos, pristatymo laikas pratęsiamas tiek dienų, kiek tam tikromis aplinkybėmis yra priimtina. Jeigu terminas viršytas ilgiau negu 6 mėnesius ir šalys nesutaria kitaip, sutartis nutraukiama, nereikalaujant kompensacijos iš Pardavėjo.

 

8. FORCE MAJEURE

8.1 lemposprojektoriams.lt  nėra atsakingas už užsakymo atšaukimą ar įvykdymą iš dalies, ne visų gaminių pristatymą ar užsakymo neįvykdymą, jeigu lemposprojektoriams.lt  užsakymo vykdymo metu tiesiogiai ar netiesiogiai darė nenugalimosios jėgos aplinkybės, nepriklausomai nuo to, ar tokių aplinkybių įtaka buvo tikėtina ar ne.

 

9. NUOSAVYBĖS PERĖJIMO RIZIKA

9.1 Su Preke susiję rizikos veiksniai pereina Pirkėjui pristatymo metu.

9.2. Prekė lieka Pardavėjo nuosavybę iki dienos, kai Pirkėjas sumoka visą jos kainą.

9.3. Jeigu apmokėjimas nevykdytas visiškai, t. y. jei neįvykdytos lemposprojektoriams.lt  pardavimo standartinės sąlygos, lemposprojektoriams.lt  gali pareikalauti grąžinti prekes, Pirkėjui bus padengtos grąžinimo išlaidos. Jeigu pirkėjas šį reikalavimą įvykdo ne iš karto, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto nepersėjęs perimti nuosavybėm dalį ar visą Pirkėjui parduotą Prekę, taip pat ir atvykti į Pirkėjo biurą ir be atsakomybės už padarytus nuostolius išmontuoti Prekę.

 

10. GARANTIJA IR ĮSPAREIGOJIMAI

10.1 Pardavėjas privalo vykdyti tik garantijos įsipareigojimus, patiektus gamintojo tokia apimtimi, kurią Pardavėjas gali vėliau užtikrinti Pirkėjui.

10.2 Visos Pirkėjo Pretenzijos dėl bet kokio Prekės defekto, kokybės ar neatitikties specifikacijai turi būti pateiktos Pardavėjui per tris dienas nuo pristatymo momento arba (jeigu minėti trūkumai vizualiai tikrinant prekę iš pradžių nebuvo pastebėti) kiek įmanoma greitai po to, kai trūkumai buvo nustatyti. Jeigu Pirkėjas laiku neinformuoja Pardavėjo, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti įsigytos Prekės, o Pardavėjas nėra atsakingas už tokias klaidas ar trūkumus, be to, Pirkėjas turi apmokėti už Prekę visa apimtimi, kaip tai numatyta dėl Prekių, kurios pristatomos vadovaujantis sutartimi.

 

11. KOMPENSACIJA

11.1 Pardavėjas jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga už tiesioginius ar netiesioginius pažeidimus, tarp jų ir ne tik: už prarastą informaciją ar dėl jos praradimo padarytų nuostolių.

11.2 Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius nuostolius, kurie Pirkėjui padaromi dėl Pardavėjo, jo agentų, darbuotojų ar kurjerių aplaidumo.

 

12. GRAŽINIMAS

12.1 lemposprojektoriams.lt  turi teisę grąžinamoms Prekėms taikyti 15–25 proc. administravimo ir nusidėvėjimo mokestį.

12.2 Prekė gali būti grąžinta, jeigu galioja šios sąlygos:

12.2.1 gautas sutikimas iš lemposprojektoriams.lt , vadovaujantis lemposprojektoriams.lt  nuomone.

12.2.2 Pardavėjas informuojamas 7 dienų laikotarpiu nuo sąskaitos išrašymo dienos.

12.2.3 Prekė yra savo originalioje pakuotėje ir atitinkamai supakuota.

12.2.4 Prekė yra tokios būklės, kad ją galima transportuoti.

12.3 Jeigu Pardavėjas sutinka priimti Prekes, kurių neįmanoma transportuoti, Pardavėjas turi teisę pristatyti Pirkėjui sąskaitą už gaminio būklės pakeitimą, kad jį būtų įmanoma transportuoti.

12.4 Jums kaip pirkėjui užtikrinama teisė atšaukti sutartį ir susigrąžinti pinigus, jeigu tik dėl to raštiškai (ir faksu ar el. paštu) buvo informuotas Pardavėjas. Prekė turi būti visos sąrankos, nenaudota ir turi atrodyti „kaip nauja“ (išimdami prekę, nepažeiskite pakuotės ir gaminio). Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui raštiškai sąskaitos numerį per 7 dienas nuo prekės gavimo dienos. Pirkėjas garantuoja prekės grąžinimo išlaidų kompensavimą. Jeigu Pirkėjas nori grąžinti prekę, patartina grąžinamą prekę apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų ir sugadinimo transportavimo metu. Pardavėjas turi teisę pristatyti Pirkėjui sąskaitą už pakartotinį prekės įpakavimą ar kitus darbus, dėl kurių Pardavėjas turėjo išlaidų, norėdamas pagerinti grąžintos prekės būklę, kad ji būtų pradinės kokybės.

 

13. PAGRINDINĖS NUOSTATOS

13.1 Jei projektorulampas.lv atsisako vykdyti kurią nors sutarties nuostatą, tai neanuliuoja šios nuostatos įsigaliojimo ir negali būti laikoma atsisakymu vykdyti kitas nuostatas.

GBP projectorlamps-eshop.co.uk GER beamerlampen-eshop.de PLN lampydoprojektora.pl LVL projektoruspuldzes.lv LTL lemposprojektoriams.lt HUF projektorlampak-eshop.hu ESP tiendalamproyector.es